workshop leaflet2.jpg

課程概覽

Level 1 劈酒小王子/小公主

你鐘意啤酒但係啤酒唔識你 

A. 微醺星期五 (兩小時)

啤酒淨係得苦味同麥味重 ? 我哋每月透過不同主題貫穿六種啤酒, 打破你對啤酒嘅刻板印象。

按此參閱詳情

Level 2 品酒潮童 

你鐘意啤酒/蜂蜜酒,而啲酒都有少少想認識你

B. 蜂蜜酒入門課程 (一小時)

啤酒淨係配豬手及炸魚薯條? 我哋會為你帶嚟六種意想不到嘅啤酒 及美食配搭,為你嘅味覺帶嚟全新衝擊。

按此參閱詳情

Level 3 蜂啤L 

你對啤酒/蜂蜜酒有一定認識 ,係時候再進一步 ,製造你哋嘅愛情結晶

C. 自釀啤酒工作坊 (三小時)

愛飲啤酒嘅你想知啤酒點釀? 透過呢個工作坊,你會學識點樣喺屋企釀啤酒,親手釀製自己獨一無二嘅啤酒 (課程已包括一套自釀工具帶返屋企)。同時我哋會講解啤酒歷史、唔同啤酒類型特點,俾你品嘗多款啤酒。

按此參閱詳情

D. 自釀蜂蜜酒工作坊 (兩小時)

對蜂蜜酒有基本知識,想自己釀製蜂蜜酒 ? 透過呢個工作坊,你可以親手釀製你嘅蜂蜜酒,亦都可以學習更多蜂蜜酒嘅知識同埋釀造過程。

按此參閱詳情

Level 4 真.啤L

天才橫溢嘅你已準備好接受挑戰,成為啤酒達人

E. 啤酒評審備試課程 (十星期)

想更上一層樓,進入啤酒嘅專業領域?我哋透過教授各種有關啤酒嘅專業知識同品酒練習,幫你考取國際認可嘅啤酒評審資格。

按此參閱詳情